ads
ads

Khu phi thuế quan và khu công nghiệp gắn với cảng nước sâu (Bình...

Bình Định là một trong năm tỉnh thành thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, có vị trí thuận lợi trong giao lưu kinh tế với các tỉnh trong nước và quốc tế....