CBCNV Tập đoàn Khang Thông bầu chọn Vịnh Hạ Long là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới (03/11/2011)

1

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân về việc hưởng ứng chương trình “Bầu chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên mới của Thế giới” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động, ngày 03/11/2011, tại tòa nhà Khang Thông (TPHCM), hơn 500 cán bộ công nhân viên, đại diện cho hơn 3000 nhân viên của Tập đoàn Khang Thông đã tham gia trực tiếp bầu chọn cho Vịnh Hạ Long. 

Tham dự lễ bầu chọn có sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Tình – Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ VHTT&DL; ông Đào Văn Lừng – Vụ phó Vụ Báo chí Ban Tuyên Giáo Trung Ương; bà Nguyễn Thị Thùy Dương – Phó Vụ trưởng, PGĐ Cơ quan đại diện tại TPHCM, bộ VHTT&DL; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Quảng – Chủ nhiệm chính trị BTL Bộ đội Biên phòng … và Đại sứ du lịch Việt Nam Lý Nhã Kỳ. 

Ban lãnh đạo Tập đoàn Khang Thông cùng toàn thể CBCNV Tập đoàn đã trực tiếp nhắn tin bằng điện thoại di động và bầu chọn thông qua internet  nhằm góp phần đưa Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.  

Chương trình phát động tham gia bầu chọn của hơn 3000 CBCNV Tập đoàn Khang Thông khẳng định vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp trong cuộc vận động bầu chọn  Vịnh Hạ Long là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, tạo ra nhiều cơ hội giao lưu để thúc đẩy hợp tác quốc tế về văn hóa, du lịch nói riêng và phát triển kinh tế -xã hội của đất nước nói chung.

Một số trang báo điện tử đã đưa tin:

1. Thông Tấn Xã Việt Nam: http://www.vietnamplus.vn/Home/Co-hon-64-trieu-tin-nhan-bau-cho-Vinh-Ha-Long/201111/111800.vnplus

2. Người Lao Động: http://nld.com.vn/2011110311122674p0c1002/tap-doan-khang-thong-tham-gia-bau-chon-vinh-ha-long.htm

3. Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/trang-tphcm/tindocnhanh/h-n-3-000-ng-i-tham-gia-b-u-ch-n-cho-v-nh-h-long-1.319455#BLMuCmtKwtMm

4. Du Lịch Bốn Phương: http://dulich.nld.com.vn/20111103030811552p0c100/tap-doan-khang-thong-tham-gia-bau-chon-vinh-ha-long.htm

5. Saigon Times Daily: http://english.thesaigontimes.vn/tinanh/20161/

6. Đầu Tư: http://baodautu.vn/portal/public/vir/baivietdoanhnghiep/repository/collaboration/sites%20content/live/vir/web%20contents/chude/doanhnghiep/thongtindoanhnghiep/500%20c%C3%A1n%20b%E1%BB%99%20c%C3%B4ng%20nh%C3%A2n%20vi%C3%AAn%20T%E1%BA%ADp%20%C4%91o%C3%A0n%20Khang%20Th%C3%B4ng%20b%E1%BA%A7u%20ch%E1%BB%8Dn%20V%E1%BB%8Bnh%20H%E1%BA%A1%20Long

7. Phụ Nữ TPHCM: http://www.phunuonline.com.vn/2011/Pages/cbcnv-tap-doan-khang-thong-binh-chon-vinh-ha-long.aspx

8. Pháp Luật TPHCM: http://phapluattp.vn/20111104124242439p0c1021/da-co-hon-642-trieu-phieu-bau-cho-ha-long.htm

9. Thông Tin Đối Ngoại: http://www.vietnam.vn/c1002n20111103162724968/co-hon-64-trieu-tin-nhan-bau-chon-vinh-ha-long.htm

10. Tuổi Trẻ Thủ Đô: http://docbao.com.vn/docbao/bao-tttd/Tuoi_Tre_Thu_Do.dec#trang-146552

11. Thương Nghiệp Thị Trường Việt Nam: http://www.tntt.vn/gpmaster.gp-media.ban-tin-thuong-nghiep-thi-truong-viet-nam.gplist.11.gpopen.4974.gpside.1.tap-doan-khang-thong–tham-gia-bau-chon-vinh-ha-long-la-ki-quan-thien-nhien-moi-cua-the-gioi.asmx

12. Báo Điện tử Giáo Dục TPHCM: http://giaoduc.edu.vn/news/hoat-dong-712/tap-doan-khang-thong-bau-chon-cho-vinh-ha-long-la-ki-quan-thien-nhien-the-gioi-174306.aspx

13. Chào Buổi Sáng: http://chaobuoisang.net/tap-doan-khang-thong-tham-gia-bau-chon-vinh-ha-long-722285.htm

14. LandToday: http://www.landtoday.net/vn/doanhnghiep/hoatdongdoanhnghiep/32899/tap-doan-khang-thong-bau-chon-vinh-ha-long.aspx

15. Xa Lộ Tin Tức: http://tintuc.xalo.vn/00-1479050121/Tap_doan_Khang_Thong_tham_gia_bau_chon_vinh_Ha_Long.html

16. Bộ Văn hóa Thể Thao và Du Lịch: http://rmcst.gov.vn/NewsDetails.aspx?i=1743

17. Báo Du Lịch: http://www.baodulich.net.vn/Story/vn/theodongsukien/theodongsukien/2011/11/9059.html

18. Dân Trí: http://dantri.com.vn/c20/s20-534610/tphcm-ron-rang-bau-chon-cho-vinh-ha-long.htm 

19. Diễn Đàn Doanh Nghiệp: http://dddn.com.vn/20111104023025718cat187/tap-doan-khang-thong-tham-gia-bau-chon-vinh-ha-long.htm

20. Văn Hóa: http://baovanhoa.vn/dulich/40457.vho