Đoàn giáo sư và sinh viên Hà Lan thăm tập đoàn Khang Thông và dự án Happyland (24/07/2012)

6

Ngày 24/07/2012, Tập Đoàn Khang Thông đã tiếp đón đoàn Giáo sư, sinh viên Hà Lan thuộc trường đại học DELFT đến thăm và tìm hiểu về các hoạt động của tập đoàn và dự án Happyland. Đây là một trong những hoạt động thường niên của trường nhằm tăng cường hiểu biết về văn hóa, xã hội, kinh tế và con người Việt Nam.