Khang Thông ký kết hợp đồng tài chính với Công ty CP Bảo hiểm Diana (Nga) (30/07/2012)

51

Ngày 30/07/2012, trong chuyến đi công tác cùng đoàn với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm chính thức Liên Bang Nga, Tập đoàn Khang Thông đã ký kết hợp đồng tài chính với Công ty CP Bảo hiểm Diana (Nga).

Thông tin Công ty:
Công ty CP Bảo hiểm Diana (Nga)
Website: http://www.dianask.ru/
(Tin, Ảnh: Happyland Media)