Tổng cục Du lịch Việt Nam chấp thuận đưa Dự án Happyland trở thành Trung tâm du lịch Quốc gia (26/10/2011)

6

Ngày 26/10/2011, Tổng cục Du lịch, Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch ban hành công văn số:1057/TCDL-VP về việc “Mở rộng quy mô dự án và việc thành lập Trung tâm du lịch Quốc gia – Khu phức hợp giải trí Happyland”. Theo đó, Tổng cục Du lịch chấp thuận đưa dự án vào danh sách những Trung tâm du lịch quốc gia trong khuôn khổ quy hoạch tổng thể về phát triển du lịch giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến 2030.

Công văn số:1057/TCDL-VP do Tổng cục Du lịch, Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch ban hành về việc “Mở rộng quy mô dự án và việc thành lập Trung tâm du lịch Quốc gia – Khu phức hợp giải trí Happyland”