Khu phi thuế quan và khu công nghiệp gắn với cảng nước sâu (Bình Định)

60

Bình Định là một trong năm tỉnh thành thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, có vị trí thuận lợi trong giao lưu kinh tế với các tỉnh trong nước và quốc tế. Việc ra đời của khu Phi thuế quan và khu Công nghiệp gắn với cảng nước sâu thuộc khu kinh tế Nhơn Hội nằm ở bán đảo Phương Mai, xã Nhơn Hội, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định sẽ là một động lực thúc đẩy phát triển kinh tế trong và ngoài tỉnh.

Với tầm quan trọng về địa lý, kinh tế xã hội của Bình Định nói chung và khu kinh tế Nhơn Hội nói riêng, sự hình thành khu Phi thuế quan và khu Công nghiệp gắn với cảng nước sâu sẽ làm hạt nhân tạo đà phát triển kinh tế-xã hội của khu vực miền Trung.

Địa điểm: Thuộc khu kinh tế Nhơn Hội, xã Nhơn Hội, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Diện tích quy hoạch: 600 ha

Vốn đầu tư: 4010 tỷ đồng

Ngày động thổ: 20-01-2010

Chủ đầu tư: Công ty CP Tập đoàn Khang Thông

(Tập đoàn Khang Thông)