Đội xe cơ giới của Công ty CP Tập đoàn Khang Thông

8

Song song với sự thành công ở nhiều lĩnh vực kinh doanh, Tập đoàn Khang Thông cũng đã mạnh dạn đầu tư vào đội xe cơ giới hùng hậu gồm nhiều loại: Xe ben, xe đào, xe lu, xe ủi, xe bồn, xe đầu kéo, máy đào, cần cẩu bờ, sà lan, tàu kéo…

Việc hình thành đội xe cơ giới sẽ giúp cho việc thi công hạ tầng chủ động, nhanh chóng, kịp thời, đó cũng là một trong những yếu tố giúp Tập đoàn phát triển bền vững nhờ vào quy trình hoạt động khép kín từ việc khai thác đến việc vận chuyển, cung cấp, san lấp và thi công.

(Tập đoàn Khang Thông)