Khai thác Bãi cát, Mỏ cát

6

Khang Thông đã và đang khai thác những mỏ cát đầy tiềm năng tại một số tỉnh: Đồng Tháp, Tiềng Giang… Bên cạnh đó cũng sở hữu nhiều bãi cát để phục vụ cho các dự án mà Công ty làm Chủ đầu tư, đồng thời cung cấp cho các công trình, dự án có nhu cầu.

Bãi cát:

Bãi cát Bình Hưng (Nam Sài Gòn):

-Vị trí: Quận 7, TP.HCM.

-Công suất: 3.000 m3/ngày.

Bãi cát An Hạ:

-Vị trí: Xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

-Công suất: 2.000 m3/ngày.

Bãi cát Bình Đức:

-Vị trí: Xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang)

-Công suất: 10.000 m3/ngày.

Bãi cát Thạnh Đức:

-Vị trí: Xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

-Công suất: 10.000 m3/ngày.


Mỏ cát:

– Mỏ cát Hồng Ngự – huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

– Mỏ cát Hòa Hưng 1 – Tiền Giang

– Mỏ cát Hòa Hưng 2- Tiền Giang

– Mỏ cát Nam Tam Phong – Tiền Giang

– Mỏ cát  Ngũ Hiệp – Tiền Giang

(Tập đoàn Khang Thông)